Lineage

GURUS

Sangita Kalanidhi Dr. S. Ramanathan


Sangita Kala Acharya Smt. T. Mukta


Dr. M. Srinivasan


 

DISCIPLES & MENTOREES

 • (Late) Ranjani Hebbar
 • V. Subashri
 • Bharat Sundar
 • Ashwath Narayanan
 • L. Ramakrishnan
 • Arthi Kumar
 • Deepthi Madhavan
 • Kruthi Bhat
 • P. B. Aarthi
 • Jayanth Krishnamurthy
 • Krishnamurthy Ramanathan
 • Rashmi Bala
 • Kalpalathika
 • Bhavya Hari
 • Preetha Seshadri